Documente importante

CODUL-ETIC al REGIEI AUTONOME OCOLUL SILVIC "VALEA SIEULUI" 2017

Bilanțul contabil Semestrul I 2017 images  R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului"

A fost publicat MONITORIZARE ACTIVITATII ANUALEimages a  R. A. Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2016

A fost publicat EVIDENTA VANZARI LEMN FSCimages a R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2016

A fost publicat Centralizatorul monitorizării anuale a impactului asupra Valorilor Ridicate de Conservare Identificate a R.A. "Valea Sieului" pentru anul 2016

Bilanțul contabil 2016images  R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului"

  Raportul de activitate 2016 images  a R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2016

Raportul de AUDIT 2016  

.Fisa preliminara up ub os valea sieului ra 24-02-2016.images

Situatia posibilitatii anuale.

Raport public de monitorizareimages a activitatilor anuale de productie si protectie desfasurate in suprafata inclusa in scopul certificarii managementului forestier

Raportul semestrial privind activitatea Regiei Autonome Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru semestrul 1 anul 2016images

Raportul anual privind activitatea Regiei Autonome Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2015images

Raport de AUDIT 2015 Raportul de audit 2015images

Bilantul contabil 2015 Regia Autonoma Ocolul Silvic "Valea Sieului" Bilant_RA 2015images

Anunt imortant mediu Anunt important mediu images

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice OUG 109/2011images

Act constitutiv actualizat  act constitutiv actualizatimages

Statutul R.A OS Valea Sieului statutul actualizat RA OS Valea Sieuluiimages

Regulamentul de organizare si functionare a RA OS Valea Sieului regulament organizare functionare actualizatimages

Plan de management Planul de Managementimages

Hotarea AGA proces verbal adunarea generala 21 noiembrie 2013images

Hotarea AGA proces verbal sedinta consiliului de administratie februarie 2014images

Hotarea AGA Adunarea generala a Asociatiei proprietarilor de padure 27 noiembrie 2014images

Hotarea AGA Adunarea generala a Asociatiei proprietarilor de padure decembrie 2014images

Hotararea AGA proces verbala AGA februarie 2015images

Situatie financiara anuala 2014 situatie financiara anuala 2014images

Raportari financiare semestriale raportare contabila semestriala iunie 2014images

Raportari financiare semestriale raportare contabila semestriala iunie 2015images 

Raport de audit anual  audit anul_2014images

Raport anual raport anual 2014 R.A.Ocolul Silvic Valea Sieuluiimages

Hotarare CA  hotarare CAimages

Hotarare CA hotarare CAimages

Hotarare CA hotarare 9 din 2013 modificare statutul asociatiei Budacimages