Documente importante

CODUL-ETIC al REGIEI AUTONOME OCOLUL SILVIC "VALEA SIEULUI" 2017

Bilanțul contabil Semestrul I 2017   R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului"

A fost publicat MONITORIZARE ACTIVITATII ANUALE a  R. A. Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2016

A fost publicat EVIDENTA VANZARI LEMN FSC a R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2016

A fost publicat Centralizatorul monitorizării anuale a impactului asupra Valorilor Ridicate de Conservare Identificate a R.A. "Valea Sieului" pentru anul 2016

Bilanțul contabil 2016  R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului"

  Raportul de activitate 2016   a R.A. Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2016

Raportul de AUDIT 2016  

.Fisa preliminara up ub os valea sieului ra 24-02-2016.

Situatia posibilitatii anuale.

Raport public de monitorizare a activitatilor anuale de productie si protectie desfasurate in suprafata inclusa in scopul certificarii managementului forestier

Raportul semestrial privind activitatea Regiei Autonome Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru semestrul 1 anul 2016

Raportul anual privind activitatea Regiei Autonome Ocolul Silvic "Valea Sieului" pentru anul 2015

Raport de AUDIT 2015 Raportul de audit 2015

Bilantul contabil 2015 Regia Autonoma Ocolul Silvic "Valea Sieului" Bilant_RA 2015

Anunt imortant mediu Anunt important mediu 

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice OUG 109/2011

Act constitutiv actualizat  act constitutiv actualizat

Statutul R.A OS Valea Sieului statutul actualizat RA OS Valea Sieului

Regulamentul de organizare si functionare a RA OS Valea Sieului regulament organizare functionare actualizat

Plan de management Planul de Management

Hotarea AGA proces verbal adunarea generala 21 noiembrie 2013

Hotarea AGA proces verbal sedinta consiliului de administratie februarie 2014

Hotarea AGA Adunarea generala a Asociatiei proprietarilor de padure 27 noiembrie 2014

Hotarea AGA Adunarea generala a Asociatiei proprietarilor de padure decembrie 2014

Hotararea AGA proces verbala AGA februarie 2015

Situatie financiara anuala 2014 situatie financiara anuala 2014

Raportari financiare semestriale raportare contabila semestriala iunie 2014

Raportari financiare semestriale raportare contabila semestriala iunie 2015 

Raport de audit anual  audit anul_2014

Raport anual raport anual 2014 R.A.Ocolul Silvic Valea Sieului

Hotarare CA  hotarare CA

Hotarare CA hotarare CA

Hotarare CA hotarare 9 din 2013 modificare statutul asociatiei Budac