Despre noi

Ocolul Silvic „Valea Sieului” Bistrita s-a constituit si functioneaza din data de 01.06.2003 ca urmare a hotararii Asociatiei proprietarilor de Padure „Valea Sieului” si are ca obiectiv de baza gestionare durabila si in regim silvic a suprafetelor paduroase din proprietatea membrilor Asociatiei, iar din data de 21 octombrie 2008 , in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 4 a Adunarii generale a Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului, s-a hotarat reorganizarea ocolului ca si Regie Autonoma, care sa functioneze ca regie publica autonoma cu scop lucrativ de gospodarire a fondului forestier, a terenurilor cu vegetatie forestiera, a fondului cinegetic si piscicol apartinand membrilor asociati si a altor proprietari pe baza de contract.

Fondul forestier administrat de Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Sieului este împărțit in patru subunități de producție fiind administrat prin patru districte și un număr de 18 cantoane.
Amplasarea padurilor Regiei Autonome Ocolul Silvic „Valea Sieului” Bistrita din punct de vedere geografic : in sud-estul judetului Bistrita-Nasaud in zona colinara a dealurilor bistritene si Piemontul sud-estic al Muntilor Caliman, in bazinul hidrografic al raului SIeu. Sub aspect stational, fondul forestier al ocolului face parte din clasa statiunilor forestiere de dealuri si podisuri, peste 90% fiind statiuni din etajul cvercetelor (gorun si stejar pedunculat) si sleauri de deal dar si din etajul goruneto-fagetelor.
ACTIVITATE
1. Sructura organizatorica si personal

 sef ocol: ing. Cira Silviu Ioan;

 compartimentul paza, protectia si regenerarea padurilor : ing. Corcode Alexandru;

Compartimentul fond forestier : ing.Emrich Octavian, ing.Mare Iliut, ing.Zagrean Ioan

Compartiment contabilitate, resurse umane si administrative : contabil sef ec.Emrich Liliana, ec.Lechintan Diana

Compartiment juridic : Av.Andronesi Daniela (contract prestari servicii)

si 4 districte:

  • District I Sieu – ing.Buta Dumitru
  • District II Mariselu – ing.Demian Grigore Adrian
  • District III Lechinta – ing.Gherman Gheorghe
  • District IV Teaca – ing.Bugnar Ioan
  • si 18 padurari.